Hình thành bộ phận tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối tương được áp dụng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre bao gồm:

i) các cá nhân, tổ chức có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

ii) Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí quy định (Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh).

iii) Các cá nhân, tổ chức có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp cho các đối tượng khởi nghiệp, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp (02 lớp/năm).

- Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự lập nghiệp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên (03 lớp/năm cho các huyện, thành phố và cấp tỉnh) (03 lớp/năm); phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường niên gắn với tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, để lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng nhằm hỗ trợ, ươm tạo thành các dự án khởi nghiệp, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các nguồn quỹ, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

- Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị trong xu thế hội nhập quốc tế (02 lớp/năm).

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn: i) xây dựng cơ sở dữ liệu và điểm cung cấp thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận với các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà khoa học, công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ, kết nối cung - cầu công nghệ, chuyển giao công nghệ, trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp...; ii) xây dựng và duy trì hoạt động chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên trang thông tin Sở KH&CN, liên kết, giới thiệu và chia sẻ thông tin với Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, nhằm cung cấp kịp thời thông tin KH&CN và kết nối hoạt động chuyển giao công nghệ cho cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 10 tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập, với trên 20 sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hình thành bộ phận tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article