Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nằm trong nhóm doanh nghiệp trọng điểm trong hoạt động hợp tác của cơ quan hải quan

Ngày 19 tháng 09 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan (quan hệ đối tác).

Cơ quan hải quan xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp (DN), gồm:

- DN hoạt động xuất nhập khẩu;

- DN cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu: doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bến bãi; doanh nghiệp vận tải;

- Đại lý làm thủ tục hải quan;

- Hiệp hội DN trong nước và nước ngoài.

(trong đó phân chia thành các nhóm: cộng đồng DN nói chung; nhóm DN trọng điểm, bao gồm DN thường xuyên liên tục có hoạt động xuất nhập khẩu; DN có số kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và đóng góp quan trọng đối với ngân sách nhà nước (dựa trên số thuế DN nộp tại từng địa phương); DN FDI; DN nhỏ và siêu nhỏ; DN tuân thủ thấp/DN không tuân thủ); DN dịch vụ xuất nhập khẩu; các DN tích cực hợp tác với cơ quan hải quan; các DN ưu tiên; các hiệp hội DN, phòng thương mại và công nghiệp,...).

Hoạt động hợp tác hướng đến xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận giữa hải quan và cộng đồng DN (tham vấn xây dựng chính sách pháp luật hải quan, Hỗ trợ thực thi pháp luật, khuyến khích tuân thủ, giám sát thực thi pháp luật hải quan: khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp, tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp).

Nội dung phát triển quan hệ đối tác bao gồm: Hoàn thiện văn bản chính sách pháp luật; Thực thi pháp luật: Hỗ trợ thực thi pháp luật, giám sát thực thi pháp luật, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật; Đổi mới, hoàn thiện phương thức quản lý của cơ quan hải quan và doanh nghiệp; Xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành, hợp tác, tin cậy, cùng có lợi giữa hải quan và doanh nghiệp; Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các giải pháp phát triển quan hệ đối tác:

        Thông tin

               Tham vấn

       Tham gia

       Hợp tác

Cơ quan hải quan cung cấp đến cộng đồng doanh nghiệp các thông tin hữu ích dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt, hiểu công việc của cơ quan hải quan, pháp luật hải quan từ đó sẵn sàng hợp tác, tuân thủ và thực hiện thuận lợi quy định pháp luật

Cơ quan hải quan trao đổi, thảo luận với doanh nghiệp và các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, bao gồm: các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, cải thiện điều kiện phục vụ, đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan

Cơ quan hải quan tổ chức các chương trình, hoạt động với sự tham gia của doanh nghiệp nhằm thực hiện một công việc cụ thể để từ đó góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả môi trường thông quan; hiệu lực, hiệu quả pháp luật hải quan

Cơ quan hải quan tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện một hoặc nhiều nội dung công việc đáp ứng nhu cầu hợp tác của các bên trên cơ sở đồng thuận, thống nhất giữa các bên

Các hoạt động đối tác được thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử hải quan, trang website của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Hội nghị doanh nghiệp, hội nghị đối thoại, hội thảo, tập huấn; Hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, công nghiệp.

Đồng thời, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan đối với doanh nghiệp, Cơ quan Hải quan thực hiện Cam kết phục vụ khách hàng (Cam kết về thời gian làm thủ tục, Cam kết về chất lượng phục vụ và Cam kết về thái độ ứng xử).

Cơ quan hải quan khuyến khích doanh nghiệp trở thành đối tác thường xuyên làm nòng cốt trong hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tự tuân thủ pháp luật. Doanh nghiệp là đối tác tích cực đáp ứng các điều kiện sau: (i) tích cực hợp tác với cơ quan hải quan; (ii) có nhiều sáng kiến, góp ý, hiến kế trong quá trình thực thi công vụ của cơ quan hải quan; (iii) sẵn sàng chia sẻ, cung cấp thông tin với cơ quan hải quan khi được yêu cầu; (iv) được phân loại là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan.

Cơ quan hải quan chủ động mời các doanh nghiệp là đối tác tích cực tham gia các hoạt động: (i) góp ý xây dựng chính sách pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính; (ii) tham vấn về các giải pháp cho những vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn quản lý; (iii) tham gia thực nghiệm phương thức quản lý mới, thủ tục mới; (iv) phản ánh vấn đề liêm chính hải quan trong thực thi công vụ của cơ quan hải quan; (v) tham gia chương trình hành động hợp tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại do cơ quan hải quan phát động; (vi) đào tạo cho cán bộ công chức hải quan kiến thức thương phẩm, phương thức quản lý hiện đại; Ưu tiên hỗ trợ trực tiếp khi có yêu cầu; đào tạo, tập huấn theo các chuyên đề chuyên sâu về nghiệp vụ thủ tục hải quan; Hỗ trợ nâng cao mức độ tự nguyện tuân thủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1005/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article