Cục Phát triển doanh nghiệp giới thiệu các thông tin liên quan tới Hội nghị Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế năm 2018 và các Hội chợ Thương mại Mega Quốc tế Ấn Độ sẽ được tổ chức trong năm 2018-2019 tại Ấn Độ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, ngày 13-17/4 năm 2018, Cục Phát triển doanh nghiệp nhận được Công hàm số HAN/215/2018 đề ngày 11 và 12/04/2018 của Đại sứ quán Ấn Độ về việc đề nghị Cục Phát triển doanh nghiệp giới thiệu các thông tin liên quan tới Hội nghị Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế năm 2018 và các Hội chợ Thương mại Mega Quốc tế Ấn Độ sẽ được tổ chức trong năm 2018-2019 tại Ấn Độ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Đối tượng tham gia: doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành có ngành hàng phù hợp với nội dung Hội nghị, Hội chợ.
Cục Phát triển doanh nghiệp xin gửi nội dung các sự kiện, dự kiến thời gian tổ chức, đơn đăng ký tham gia và các thông tin liên quan khác tới cộng đồng  doanh nghiệp (xin đính kèm) để nghiên cứu, đăng ký tham gia. 
Các doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

-       Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, hoặc

-      Phòng Thông tin và Hợp tác Quốc tế - Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (điện thoại: 08044092) để được hỗ trợ giới thiệu tới Đại sứ quán Ấn Độ (Nguyễn Lan).


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article