Cục Phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu Triển khai khảo sát, gồm: Lập mẫu phiếu điều tra, điều tra, nhập thông tin, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, viết báo cáo tổng hợp kết quả điều tra thuộc Chương trình: Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong các nhóm ngành: công nghiệp, nông lâm thủy sản và dịch vụ năm 2016 theo Quyết định số 872/QĐ-BKHĐT ngày 24/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp năm 2016, sử dụng Ngân sách nhà nước.

Bên mời thầu mời các nhà thầu quan tâm tới gói thầu nộp Hồ sơ dự thầu đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết, nhận Hồ sơ mời thầu tại: 

Cục Phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Phòng 450, tầng 4 – Tòa nhà A Bộ KHĐT, 6 B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 08044092 - Fax: 04- 37342189.

Hồ sơ quan tâm cần mô tả tóm tắt lịch sử, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu từ  9h ngày 10 tháng 10 đến 09 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2016 tại Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhà thầu có Hồ sơ đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article