Hưng Yên: Chương trình xúc tiến đầu tư 2018

Tăng cường thúc đẩy hoạt động hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp là một hoạt động nhằm xúc tiến đầu của tỉnh.

Về Luật Cạnh tranh 2018

Doanh nghiệp có quyền tự do cạnh tranh theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc trung thực, công bằng và lành mạnh, không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông bàn giao PTF cho người mua

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN (PTF) có địa chỉ tại số 68 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐKKD số 0100796508 (được cấp đăng ký lần đầu ngày 1/10/2010)

Bộ Khoa học và công nghệ: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đồng Tháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hỗ trợ ít nhất 600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 300 phụ nữ đăng ký kinh doanh.

Bến Tre hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2018-2020

Hình thành bộ phận tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hướng dẫn hoạt động đào tạo hỗ trợ DNNVV

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Bắc Ninh: Quy chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Một trong bốn nguyên tắc trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là không làm phát sinh thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động bình thường.

123...Trang cuối