Thông báo: Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC

Thông báo:  Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC

1. Tên Quỹ:

QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VNC

Tiếng anh: VNC STARTUP INNOVATION FUND

Tên quỹ viết tắt: VNC

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: + 84 28 668 56666                            

3. Lĩnh vực đầu tư:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

A1500

2

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

A1630

3

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

I5610

4

Dịch vụ phục vụ đồ uống

I5630

5

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

M7212

6

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

M7213

7

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

M7214

8

Quảng cáo

M7310

9

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

M7490

10

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

P8559

11

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

P8560

12

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Q8699

4. Vốn góp của quỹ: 90.000.000 VNĐ (Chín mươi triệu Việt Nam đồng)

5. Do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VNC quản lý.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0315978554
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article