Quyết định số 320/QĐ-PTDN ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về viêc phê duyệt kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
Quyết định số 320/QĐ-PTDN ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về viêc phê duyệt kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article