Hội đồng xét tuyển viên chức thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp xin trân trọng thông báo đến các thí sinh dự thi xét tuyển viên chức của Cục về thời gian và địa điểm thi (Phòng thi)
Hội đồng xét tuyển viên chức thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp xin trân trọng thông báo đến các thí sinh dự thi xét tuyển viên chức của Cục về thời gian và địa điểm thi (Phòng thi), cụ thể như sau:
 
2. Danh sách thí sinh dự thi Bàn thi số 2 (Phòng thi 401) 
 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article