Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Đăk Lăk Số 1 do Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam quản lý (GPKD số: 0314744585)

Thông báo: Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Đăk Lăk Số 1

 1. Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐĂK LĂK SỐ 1

 Tiếng anh: DAK LAK 1 STARTUP INNOVATION INVESTMENT FUND

Tên viết tắt: DLF1

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

3. Lĩnh vực đầu tư: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo)

4. Vốn góp của quỹ: 1.790.000.000 VNĐ (Một tỷ bảy trăm chín mươi triệu Việt Nam đồng).

5. Do Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam  quản lý.

- GPKD số: 0314744585

- Địa chỉ: 92G-92H Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article