Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IC1 thông báo về việc tăng vốn góp từ 180 triệu đồng lên 480 triệu đồng.

Thông báo tăng vốn góp của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IC1

1. Tên quỹ: Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo IC1

Tiếng anh: IC1 STARTUP INNOVATION INVESTMENT FUND (ICF1)

2. Địa chỉ trụ sở chính:

92G-92H Nguyễn Hữu CảnhPhường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 035 267 1124 

Email: investor@innocapital.vn     Website: innocapital.vn

3. Vốn góp của quỹ trước khi tăng: 180.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi triệu Việt Nam đồng).

4. Vốn góp mới của quỹ: 480.000.000 VNĐ (Bốn trăm tám mươi triệu Việt Nam đồng)

5. Thời điểm thay đổi vốn: 23/01/2020

6. Do Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam  quản lý.

- Mã số doanh nghiệp: 0314744585

- Địa chỉ:  92G-92H Nguyễn Hữu CảnhPhường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article