Thông báo về việc thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo BCNEX (Mã số doanh nghiệp: 0108962235) quản lý

1. Tên Quỹ:

Tên quỹ viết bằng tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO BCNEX

Tên quỹ viết bằng tiếng nước ngoài: BCNEX INNOVATIVE STARTUP INVESTMENT FUND

Tên quỹ viết tắt: BCNEX FUND

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 247 Cầu Giấy, Tầng 4, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0795142857                                                                Fax: 

Email: info@bcnex.fund                                                    Website: www.bcnex.fund

3. Lĩnh vực đầu tư (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

 7211

2.      

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

3.      

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

7213

4.      

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

7214

5.      

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

7221

6.      

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

7222

7.      

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6209

8.      

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

7490

9.      

Hoạt động tư vấn quản lý, hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

4. Vốn góp của quỹ: 550.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng)

5. Do Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo BCNEX (Mã số doanh nghiệp: 0108962235) quản lý.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article