Đồng Tháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hỗ trợ ít nhất 600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 300 phụ nữ đăng ký kinh doanh.

Bến Tre hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2018-2020

Hình thành bộ phận tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bắc Ninh: Quy chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Một trong bốn nguyên tắc trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là không làm phát sinh thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động bình thường.

Trà Vinh phát triển doanh nghiệp

Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 4.000 doanh nghiệp. Năm 2018, phát triển mới 500 doanh nghiệp.

Hoà Bình khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua việc hướng dẫn xây dựng quy trình đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện các nội dung đầu tư đổi mới công nghệ; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tài chính.

Quy chế xét danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hoà

Danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” được xét 02 năm một lần; không phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp; không hạn chế số lượng tham dự.

Vĩnh Phúc hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp trên địa bàn

Tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao được xác định theo số lao động thực tế, nhưng không vượt 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

Cà Mau: Phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

Tây Ninh hỗ trợ lãi vay doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp

Từ ngày 15/11/2017, các pháp nhân và cá nhân (nhà đầu tư) có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án sản phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ; công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tỉnh Tây Ninh hỗ trợ lãi vay.

123...Trang cuối