Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất 2015-2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Điện lực dầu khí  Việt Nam  (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất 2015-2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015, Tình hình thực hiện NVCI 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo lương năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016, Tình hình thực hiện NVCI 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 và Chiến lược đến 2025, Kết quả sản xuất kinh doanh 2013-2016, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016, Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Dầu khí  Việt Nam -> Tổng công ty Điện lực dầu khí  Việt Nam  (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article