Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016 và 6 tháng năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article