Thông tin công bố là Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Trước đó doanh nghiệp đã vụ công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 3 năm gần nhất, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo điều chỉnh thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ).

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc Bộ, ngành -> Bộ Thông tin và Truyền thông -> Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article