Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp công khai Báo cáo giám sát tài chính 2017.

Sau 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, đây là lần đầu tiên Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi tây nam Nghệ An thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Thôn tin công bố là Báo cáo giám sát tài chính 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Nghệ An -> Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi tây nam Nghệ An (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article