Thông tin công bố là Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Lâm nghiệp Tam Hiệp (Lâm Đồng)  công bố Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Lâm Đồng -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article