Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo tài chính 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH 2017, Kết quả SXKD năm 2017 và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2018, Người đại diện công bố thông tin 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Thừa Thiên-Huế) công bố Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo tài chính 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Người đại diện công bố thông tin 2018.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm 2012-2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Chiến lược phát triển 10 năm 2016-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Thừa Thiên-Huế-> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article