Thông tin công bố là Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ (Hải Phòng) công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016, Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Hải Phòng -> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article