Thông tin công bố là Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Ninh công bố Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm 2017-2020, Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Báo cáo lương 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Quảng Ninh -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article