Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang công bố Báo cáo lương thưởng 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp năm 2014, Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014, Tình hình bảo toàn và phát triển vốn năm 2014, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014, Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014, Đánh giá tình hình hoạt động năm 2014, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện 2013-2014, Xếp loại doanh nghiệp năm 2014, Báo cáo tài chính 2015, Thực hiện chế độ lương thưởng 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2015-2020, Báo cáo lương 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị năm 2016, Báo cáo chiến lược phát triển đến 2025.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Hà Giang-> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article