Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo quyết toán tài chính 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương (Lâm Đồng) công bố Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo quyết toán tài chính 2017, Báo cáo tài chính 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng 2016, Báo cáo thay đổi nhân sự chủ chốt.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Lâm Đồng -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article