Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2017-2021

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn (Vĩnh Phúc) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2017-2021

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo lương năm 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Vĩnh Phúc -> Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article