Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017,  Báo cáo lương năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Hà Nội-> Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article