Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Hưng Yên công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014-2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Hưng Yên -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hưng Yên (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article