Thông tin công bố là Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Chiến lược kinh doanh 2017-2022, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công bố Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Chiến lược kinh doanh 2017-2022, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức 2012-2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Đắk Lắk -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk (Hồng Liên)  

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article