Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2017, Báo cáo tài chính 2016 đã điều chỉnh sau kiểm toán, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2017, Báo cáo tài chính 2016 đã điều chỉnh sau kiểm toán, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ công ích năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công ích năm 2016.
Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Tây Ninh -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article