Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2017, Thực trạng quản trị năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bạch Long (thuộc tỉnh Nam Định) công bố Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2017, Thực trạng quản trị năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch tài chính năm 2017, Báo cáo lương năm 2017 và Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Ninh Bình -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article