Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang công bố Báo cáo tài chính năm 2016.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố các báo cáo tài chính của các năm 2013, 2014 và 2015, Tình hình hoạt động năm 2013 và 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển các năm 2015 và 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Xếp loại doanh nghiệp và vien chức quản lý năm 2014, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Tiền Giang -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article