Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Dương  công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Tình hình hoạt động năm 2013, 2014; Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013,2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển các năm 2013, 2014, 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương thưởng 2016…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Bình Dương -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article