Nhằm mục tiêu có được bức tranh tổng quan về hoạt động của các DN quy mô vừa và lớn dưới tác động của làn sóng Covid-19 lần thứ 2 ở Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KHĐT), có thể đưa ra những nhận định và tư vấn chính sách kịp thời, hiệu quả cho Chính phủ trong việc hỗ trợ DN quy mô vừa và lớn nhanh chóng khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau COVID-19.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article