Tăng cường thúc đẩy hoạt động hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp là một hoạt động nhằm xúc tiến đầu của tỉnh.

Nhằm tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất; cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư…, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư 2018 tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND.

Một trong những nội dung của Chương trình là xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (đã được quy hoạch); có cơ chế, chính sách đặc thù ưu đãi đối với các dự án quy mô lớn, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, hiệu quả kinh tế cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Nhiệm vụ này do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp với các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (khu công nghiệp Phố Nối A, Yên Mỹ, Dệt may, Thăng Long II, Minh Đức và cụm công nghiệp Minh Khai) đẩy nhanh, hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng để tiếp nhận các dự án; xác định mức giá thuê đất và giá các dịch vụ hợp lý nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư. Đồng thời, Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan ngoại giao, cơ quan xúc tiến đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài; các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để thiết lập quan hệ hợp tác hỗ trợ cho tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và giới thiệu các dự án đầu tư vào Hưng Yên (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article