CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN (PTF) có địa chỉ tại số 68 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐKKD số 0100796508 (được cấp đăng ký lần đầu ngày 1/10/2010)

Thực hiện việc thoái vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận việc mua bán, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Quyết định số 1112/QĐ-NHNN).

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đăng tải công khai thông tin hoàn thành bàn giao Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Mời độc giả xem toàn văn Thông báo về việc hoàn thành việc bán doanh nghiệp nói trên (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article