Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trân trọng mời các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật gửi thư hoặc trực tiếp đăng ký mua Công ty cho thuê tài chính I trước ngày 15/12/2017.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về phương án xử lý Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Nghị quyết kỳ họp Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam lần thứ 4 năm 2017;

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước,

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ra Thông báo bán Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALCI) và đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp.

Địa chỉ liên hệ:

Ban Đầu tư, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

Phòng 1804, tầng 18, Toà nhà Agribank số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (+8424) 37674714     Di động: 0988737327     Fax: (+8424) 37674693

Email: thuphamthihong@agribank.com.vn (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article