Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể phải chịu hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 1/11/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; áp dụng đối với tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp (DNTN, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh); tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã); tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định pháp luật.

Đối với mỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều trong ba hình thức xử phạt bổ sung như i) tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm, giám định, kiểm định); giấy chứng nhận hp chuẩn; giấy chứng nhận hợp quy; dấu hợp chuẩn; dấu hợp quy; …; chứng chỉ (tem, du, giy chứng nhận) kim định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; quyết định chứng nhận kiểm định viên đo lường; quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường…); ii) đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính; iii) tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiu biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa, phương tiện đo, chuẩn đo lường vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường;

b) Buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện vi phạm;

c) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

d) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh;

đ) Buộc nộp lại slợi bất hp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

e) Buộc thu hi sản phẩm, hàng hóa hoặc phương tiện đo, chất chuẩn, chuẩn đo lường vi phạm đã lưu thông;

g) Buộc thu hồi giấy chứng nhận hệ thống quản lý, chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc chứng chỉ so sánh chuẩn đo lường, chất chuẩn;

h) Buộc thu hồi chứng chỉ đào tạo, thử nghiệm, kiểm định, giám định; giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy, chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm; chứng chỉ công nhận phòng kiểm định, hiệu chuẩn, chứng chỉ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp; buộc thu hồi, hủy bỏ quyết định tặng giải thưởng, hủy bỏ hiệu lực giải thưởng; quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo;

i) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng; buộc sửa đổi tiêu chuẩn công bố áp dụng; buộc sửa chữa phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150.000.000 đồng, đối với tổ chức là 300.000.000 đồng (trừ một số trường hợp cụ thể quy định tại Nghị định).

Các lực lượng có thẩm quyền xử phạt gồm:

- Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ/ chuyên ngành khác

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Công an nhân dân

- Hải quan

- Quản lý thị trường

- Bộ đội Biên phòng

- Cảnh sát biển

 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017 và  thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article