Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, phương án cắt giảm hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh đã được Bộ Công thương ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2017 – 2018.

Bộ Công thương đề xuất chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh.  Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện và gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, Bộ ban hành phương án cắt giảm cụ thể hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

1. Kinh doanh hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực;

2. Kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương (dự kiến bãi bỏ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định hiện hành tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 và Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016);

3. Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

4. Hoạt động thương mại điện tử (dự kiến cắt giảm điều kiện về tên miền hợp lệ khi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013);

5. Hoạt động Sở Giao dịch hàng hoá;

6. Kinh doanh dịch vụ logistic (dự kiến không bắt buộc thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh như quy định hiện hành tại Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007);

7. Kinh doanh hoá chất trừ hoá chất bị cấm theo công ước quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học;

8. Kinh doanh rượu;

9. Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp;

10. Kinh doanh sản phẩm thuốc lá;

11. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

12. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả tiêu huỷ);

13. Kinh doanh khí;

14. Kinh doanh xăng dầu;

15. Nhượng quyền thương mại;

16. Kinh doanh tiền chất công nghiệp.

Quyết định 3610a/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017 (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article