Trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017, Chính phủ đã thống nhất nhận định về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017. Trong những tháng còn lại của năm 2017, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%. Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát giảm phí liên quan đến doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tác động của đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng; trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, cổ phn hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn, bảo đảm công khai, minh bạch; tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, các dự án, công trình đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài theo lộ trình đã được Bộ Chính trị quyết định… Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa dự án sớm đi vào hoạt động, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Toàn văn Nghị quyết số 84/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 của Chính phủ (Hồng Liên).
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article