Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Tiếp theo tin đã đăng tải trước đây về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) bổ sung, sửa đổi Yêu cầu của gói thầu tổ chức Hội nghị nói trên.

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: trước 14h00 ngày 8/9/2017

Yêu cầu của gói thầu.

Nơi nhận hồ sơ: Cục Phát triển doanh nghiệp, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Mrs. Nguyễn Tùng Anh, di động: 0902223670

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article