Năm 2017, thực hiện thoái vốn tại 135 doanh nghiệp. Năm 2018, số doanh nghiệp thoái vốn là 181. Năm 2019, 2020 lần lượt có 62 và 28 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn.

Với mục tiêu “Đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế”, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn, tỷ lệ vốn tối thiểu dự kiến thoái giai đoạn 2017-2020.

Theo Quyết định, sẽ thực hiện thoái vốn tại 135 doanh nghiệp có vốn nhà nước trong năm 2017. Trong đó: khối các Bộ, ngành có 26 doanh nghiệp thoái vốn; khối địa phương có 105 doanh nghiệp thoái vốn; 4 doanh nghiệp chuyển về SCIC và thực hiện thoái vốn (Tổng công ty LICOGI, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên, Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang, Công ty CP Cơ khí Tuyên Quang). Hà Nội là địa phương có nhiều doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhất với 17 doanh nghiệp. Năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 18 doanh nghiệp. Cũng trong năm 2018, có 55 doanh nghiệp chuyển về SCIC và thực hiện thoái vốn.

Việc thoái vốn của công ty nông, lâm nghiệp và các công ty con và công ty liên kết của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vn nhà nước; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Bệnh viện Giao thông vận tải; Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam, Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam - CTCP thực hiện theo Quyết định riêng của cấp có thẩm quyền.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hằng năm thực hiện rà soát và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (Hồng Liên)


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article