Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất đang được đăng thông báo bán đấu giá

Cổng thông tin doanh nghiệp đăng thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất của Công ty cổ phần đấu giá tài sản Goldsun.

Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất có trụ sở tại Đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giá khởi điểm: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng). Người mua doanh nghiệp sẽ kế thừa toàn bộ các khoản chi phí, các khoản lỗ phát sinh từ thời điểm 31/3/2016 đến thời điểm chính thức bàn giao doanh nghiệp cho người mua.

Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 3/7/2017 đến ngày 7/7/2017 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 15/8/2017 tại số 26 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Đấu giá tài sản Goldsun).

Mời độc giả xem toàn văn Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất.

Liên hệ: Công ty cổ phần đấu giá tài sản Goldsun, số 26 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 043 5668 143 (Mrs. Hoài).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article