Danh sách doanh nghiệp, cá nhân được kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Chỉ có tổ chức, cá nhân nào có tên trong danh sách Bộ Tài chính công khai thì mới được kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017.

Việc dán nhãn năng lượng qua mạng cho sản phẩm, thiết bị

Kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2017, doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Giảm thêm thời gian nộp thuế, bảo hiểm xã hội

Hết năm 2017, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp chỉ còn không quá 119 giờ/năm, nộp bảo hiểm xã hội: không quá 49 giờ/năm

Ưu tiên vốn tín dụng cho DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghệ hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 8514/VPCP-ĐMDN ngày 07/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần biết

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (gọi chung là kế toán viên) theo quy định tại Luật Kế toán phải cập nhật kiến thức hằng năm.

123...Trang cuối