Hoà Bình khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua việc hướng dẫn xây dựng quy trình đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện các nội dung đầu tư đổi mới công nghệ; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tài chính.

Quy chế xét danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hoà

Danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” được xét 02 năm một lần; không phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp; không hạn chế số lượng tham dự.

Vĩnh Phúc hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp trên địa bàn

Tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao được xác định theo số lao động thực tế, nhưng không vượt 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

Cà Mau: Phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

Tây Ninh hỗ trợ lãi vay doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp

Từ ngày 15/11/2017, các pháp nhân và cá nhân (nhà đầu tư) có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án sản phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ; công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tỉnh Tây Ninh hỗ trợ lãi vay.

Chính quyền Lạng Sơn hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động

Doanh nghiệp thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được tỉnh bảo đảm vay vốn ngân hàng thương mại.

Vĩnh Phúc hỗ trợ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư

Chỉ thực hiện việc hỗ trợ lập hồ sơ đề xuất khi dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Yên Bái khuyến khích đầu tư vào công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao

Nhà đầu tư nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bình Phước ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

Trường hợp nhà đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau sẽ được áp dụng mức ưu đãi cao nhất

Bến Tre khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp được Bến Tre áp dụng chính sách khuyến khích của tỉnh.

123...Trang cuối