Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô lần đầu ...
20/07/2017


Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả SXKD 3 năm 2013-2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo tiền lương năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Xem chi tiết...

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - chìa khóa để ...
17/07/2017


Chỉ với 30 năm cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc đã tiến bước dài, từ nền kinh tế kém phát triển, trở thành nền kinh tế tự chủ, có thứ hạng cao trên thế giới. Ðiều đó cho Việt Nam bài học quý giá về chiến lược và bước đi xây dựng một nền kinh tế tự chủ, trong đó có bài học quan trọng về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Xem chi tiết...