Công bố kết quả Khảo sát thu thập, điều tra thông tin xây dựng Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020

12/25/2020 4:36:00 PM

Nhằm mục tiêu có được bức tranh tổng quan về hoạt động của các DN quy mô vừa và lớn dưới tác động của làn sóng Covid-19 lần thứ 2 ở Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KHĐT), có thể đưa ra những nhận định và tư vấn chính sách kịp thời, hiệu quả cho Chính phủ trong việc hỗ trợ DN quy mô vừa và lớn nhanh chóng khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau COVID-19.

Nhìn lại những chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững tại Việt Nam

11/20/2020 4:36:00 PM

Để thúc đẩy phát triển bền vững, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm, bảo vệ môi trường. Cụ thể:

Mô hình kinh doanh bền vững và những bài học kinh nghiệm trên thế giới dành cho Doanh nghiệp VIệt

11/23/2020 4:36:00 PM

Mô hình kinh doanh bền vững đã được đề cập đến từ nhiều năm trước và ngày càng cho thấy tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung cũng như đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Mô hình kinh doanh bền vững được đánh giá là mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021 - 2025

12/25/2020 4:36:00 PM

Hiện tại, bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chính sau:

Báo cáo đánh giá tác động của Covid - 19 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ( DNNVV) ở Việt Nam, đặc biệt là các DNNVV do nữ làm chủ

12/21/2020 4:36:00 PM

Ngày càng có nhiều nghiên cứu xác nhận rằng COVID-19 không chỉ gây ra nhiều sự cố bất ngờ cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo ra một trạng thái “bình thường mới” khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh mô hình và hoạt động sản xuất kinh doanh. COVID-19 đã và tiếp tục là một thử thách toàn cầu cho tất cả các doanh nghiệp.

Báo cáo 5 năm về tình hình triển khai Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5//2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

12/21/2020 4:36:00 PM

BÁO CÁO 5 NĂM VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGvHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Ngành Dược Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

11/30/2020 4:36:00 PM

Trong những năm gần đây ngành dược Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người và nguồn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và 224 cơ sở sản xuất nhà máy trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc)[1], vì vậy, ngành Dược đang có những cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển giai đoạn mới đầy triển vọng.

Thực trạng đổi mới sáng tạo của Doanh nghiệp tại Việt Nam

1/8/2021 11:07:00 AM

Trong nhiệm kỳ khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành một số Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc.

Nghiên cứu các cam kết ngành Dược phẩm trong Hiệp định thương mại thế hệ mới

11/26/2020 4:36:00 PM

Không thể phủ nhận những lợi ích mà Hiệp định thương mại tư do thế hệ mới (FTA), đặc biệt hai Hiệp định Thương mại tư do giữa Việt Nam và Liên minh châu âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Dược nói riêng nhưng cùng với đó là những thách thức khi các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia có cơ hội vào Việt nam khiến cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt

Cơ hội và thách thức của ngành Dệt may trong thời gian tới

12/22/2020 4:36:00 PM

Những biến động nhanh về địa chính trị toàn cầu cũng như quá trình hội nhập của Việt Nam đang tác động đến sản xuất và xuất khẩu cũng như sự phát triển chung của ngành và các doanh nghiệp dệt may. Chiến tranh thương mai và xu hướng chống lại toàn cầu hóa vừa tạo ra những cơ hội thị trường to lớn vừa qua tạo ra những xáo trộn, dịch chuyển trong chuỗi giá trị, ảnh hưởng không nhỏ tới ngành dệt may cả tiêu cực lẫn tích cực