DN tham gia chuỗi mong muốn nhận được ưu tiên hỗ trợ của nhà nước theo thứ tư ưu tiên tăng dần như sau: (i) Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong và ngoài nước (24%); (ii) Hỗ trợ phát triển DN thông qua đào tạo nguồn nhân lực (21,5%); (iii) Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý DN, quản lý bằng công nghệ thông tin (20,7%); (iv) Hỗ trợ phát triển hệ thống đo lường, đánh giá đúng và có hiệu quả trong hoạt động vận hành (19,3%); cuối cùng là (v) Hỗ trợ phương pháp trong cơ cấu tổ chức quản lý điều phối và hoạt động một cách hợp lý (14,5%)

19.     DN chuỗi NLTS, và DVTM mong muốn được ưu tiên hỗ trợ phát triển nâng cao năng lực nội tại

           a) Kết quả khảo sát:

           DN tham gia chuỗi mong muốn nhận được ưu tiên hỗ trợ của nhà nước theo thứ tư ưu tiên tăng dần như sau: (i) Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong và ngoài nước (24%); (ii) Hỗ trợ phát triển DN thông qua đào tạo nguồn nhân lực (21,5%); (iii) Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý DN, quản lý bằng công nghệ thông tin (20,7%); (iv) Hỗ trợ phát triển hệ thống đo lường, đánh giá đúng và có hiệu quả trong hoạt động vận hành (19,3%); cuối cùng là (v) Hỗ trợ phương pháp trong cơ cấu tổ chức quản lý điều phối và hoạt động một cách hợp lý (14,5%) (Hình 34).

 

          b) Kết luận:

           Như vậy, để đảm bảo phát triển nâng cao năng lực DN tham gia chuỗi thì rất cần nhà nước ưu tiên hỗ trợ theo hướng ưu tiên giảm dần (i) tiếp cận nguồn vốn nhằm mở rộng quy mô, (ii) hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực thông qua một số chương trình tập huấn quản trị kinh doanh theo chuỗi giá trị nội tại DN, và hệ thống chuỗi khép kín từ khâu đầu vào (nguyên liệu, chế biến…) đến đầu ra sản phẩm (hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm); và (iii) hỗ trợ phát triển hệ thống quản trị DN chuỗi dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.

 20.     DN mong muốn nhà nước đẩy mạnh hỗ trợ DN thuộc chuỗi tham gia, duy trì và phát triển liên kết chuỗi giá trị thị trường

           a) Kết quả khảo sát:

          Một lần nữa khẳng định vai trò của (i) Chính phủ và chính quyền các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để DNNVV ngành NLTS, và DVTM dễ dàng tiếp cận hưởng các ưu đãi nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh (14,2%), (ii) từ đó hình thành và phát triển một số chuỗi giá trị sản phẩm điển hình (11,5%); (iii) thông qua việc nâng cao năng lực quản lý cho các DN thuộc chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp dưới hình thức tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ tư vấn chuỗi NLTSDV tham gia về kỹ năng cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh; tư vấn lập kế hoạch kinh doanh để hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi liên kết (10,9%) (Hình 35).

 
 

         Ngoài ra, theo xét theo thứ tự ưu tiên giảm dần (10,2%-7,6%) tùy theo mỗi yếu tố quan tâm của DN: (iv) 10,2% DN cho rằng cần thiết phải liên kết và phát triển DN trong các khu, cụm, vườn ươm trong chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến phân phối và tiêu dùng; (v) Hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các DN trong chuỗi giá trị thông qua các phương tiện truyền thông, hỗ trợ DN tham gia hội chợ thương mại trong nước (10,0%); (vi) Nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DN và hiệp hội ngành hàng trong chuỗi giá trị (nâng cao năng lực quản lý tổ chức cho các hiệp hội, tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ…) (9,1%), v.v.

           b) Kết luận:

          Khẳng định vai trò của Chính phủ và chính quyền các địa phương là rất quan trọng, cần tiếp tục ưu tiên giải pháp trước mắt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giúp DN hưởng ưu đãi, giúp DN giảm chi phí và tạo giá trị gia tăng cao, hình thành một số chuỗi giá trị hoàn chỉnh thông qua việc nâng cao năng lực quản lý cho các DN thông qua các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ tư vấn chuỗi NLTS, DVTM về kỹ năng cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, và tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, v.v.

          Cần thiết phải xây dựng một số chuỗi giá trị điển hình NLTS và DVTM thông qua liên kết và phát triển DN trong các khu, cụm, vườn ươm trong chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến phân phối và tiêu dùng; Hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các DN trong chuỗi giá trị thông qua các phương tiện truyền thông, tham gia hội chợ thương mại trong và ngoài nước.

          Ngoài các Sở KHĐT, Sở Công thương thì các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan hỗ trợ DN ở mỗi địa phương (Trung tâm XTTM, Trung tâm hỗ trợ DNNVV khu vực Bắc- Trung- Nam, Trung tâm khuyến công, Trung tâm khuyến nông-lâm-ngư, v.v.) là đầu mối rất quan trọng, cần được củng cố thường xuyên. Do vậy, với vai trò là tổ chức đại diện nhà nước ở mỗi địa phương thực hiện hỗ trợ DN dưới nhiều hình thức, sẽ tập hợp những kiến nghị của DN, các tổ chức, và hiệp hội ngành hàng lên Chính phủ nhằm định hướng, ổn định tình hình kinh tế đất nước.

 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article