Trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai “Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2013

Theo đó, từ tháng 6/2010, JICA đã cử các tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản, là những chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm đã được tích lũy qua nhiều năm làm việc trong các công ty, nhà máy sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản, sang tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho các DNNVV Việt Nam trong các ngành công nghiệp hỗ trợ. Qua 03 năm triển khai tại khu vực phía Bắc, Chương trình đã hỗ trợ thực hiện 354 sáng kiến tại 84 doanh nghiệp, điển hình là các cải tiến kỹ thuật, cải tiến 3S/5S…đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, cải thiện đáng kể năng suất, chất lượng sản phẩm và được các doanh nghiệp đón nhận, đánh giá cao. Đây là những kết quả bước đầu, đáng khích lệ và tạo nền tảng cơ bản cho những hoạt động hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong ngành công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.

 
Ảnh: Thướng trưởng Đặng Huy Đông (bên phải) cảm ơn ông Aoyagi Yutaka (bên trái)
 

Nhằm ghi nhận những kết quả hoạt động của Chương trình và sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Cục Phát triển doanh nghiệp và JICA trong hỗ trợ phát triển DNNVV ở Việt Nam nói chung và DNNVV trong ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng, Cục Phát triển doanh nghiệp trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Chương trình tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”.

Qua ấn phẩm này, có thể góp phần làm rõ hơn một phần hoạt động và kết quả của Chương trình, đúc kết tri thức và kinh nghiệm quý báu trong tư vấn, hỗ trợ tại hiện trường cho các DNNVV trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Nhân dịp này, Cục Phát triển doanh nghiệp xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản, của JICA trong việc thúc đẩy sự phát triển  của các DNNVV Việt Nam, đóng góp chung vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội củaViệt Nam.

CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article