Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

06/11/2017
2
Thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Quyết định số 2061/QĐ-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài

26/10/2017
3
Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

25/03/2015
4
Sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc và bao bì trực tiếp tiếp xúc với thuốc

Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc và bao bì trực tiếp tiếp xúc với thuốc

15/11/2013
5
Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Thông tư số  47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

29/12/2010
6
Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Quyết định số 2660/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

17/06/2016
7
Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công thương ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

15/06/2016
8
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

26/05/2016
9
Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

06/05/2016
10
Các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

06/05/2016
11
Ban hành và hướng dẫn danh mục hàng hoá rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan

Quyết định số 908/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn danh mục hàng hoá rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan

29/04/2016
12
Công bố 05 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Quyết định số 805/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế công bố 05 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

09/03/2016
13
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan

03/03/2016
14
quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

06/11/2013
15
Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Quyết định số 422/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Bộ Công thương về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

28/01/2016
16
Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng để sản xuất sản phẩm CNTT

Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng để sản xuất sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 163/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

05/11/2015
17
Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98, mã hàng 9834.12.90, từ 9834.28.00 đến 9834.37.00 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định số 2746/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98, mã hàng 9834.12.90, từ 9834.28.00 đến 9834.37.00 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

23/12/2015
18
Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

23/11/2015
19
Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

12/10/2015
20
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

29/10/2015
21
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công thương ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung

24/08/2015
22
Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón

Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón

15/10/2014
23
V/v xử lý vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Thông tư số 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

Công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v xử lý vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Thông tư số 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

10/10/2014
24
V/v áp dụng thuế chống bán phá giá

Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v áp dụng thuế chống bán phá giá

06/10/2014
25
Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt

Quyết định số 723/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt

21/03/2012
26
Miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

19/09/2014
27
Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

28/08/2014
28
V/v: triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

Công văn số 10682/TCHQ-PC ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

29/08/2014
29
V/v sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh

Công văn số 3689/TCT-KK ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh

29/08/2014
30
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

18/08/2014
12