Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

22/06/2016
2
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016

07/07/2016
3
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

28/06/2016
4
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016

Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 7 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016

07/06/2016
5
Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

16/06/2016
6
Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

10/05/2016
7
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơi

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

22/04/2016
8
Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

29/03/2016
9
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2016

Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2016
 

09/05/2016
10
Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội

06/04/2016
11
Quản lý và sử dụng con dấu

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

06/04/2016
12
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2016

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2016 số 23/NQ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ

30/03/2016
13
Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An

22/03/2016
14
Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

29/03/2016
15
Pháp lệnh Quản lý thị trường

Pháp lệnh Quản lý thị trường (Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13) ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 

08/03/2016
16
Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên

Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên

11/03/2016
17
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2016 của UBND Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

08/03/2016
18
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

11/01/2016
19
Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

07/01/2016
20
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/11/2015
21
Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/11/2015
22
Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2015
23
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 2 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

02/11/2015
24
Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân

25/11/2015
25
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

04/11/2015
26
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

03/11/2015
27
Về an ninh hàng không

Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về an ninh hàng không

19/10/2015
28
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

15/10/2015
29
V/v thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Quyết định số 1459/QĐ_UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu

25/08/2015
30
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16/10/2015
123