Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

22/07/2016
2
Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

01/07/2016
3
Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016
4
Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016
5
Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

01/07/2016
6
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

23/06/2016
7
Phiếu cung cấp thông tin tham gia Hội thảo - Triển lãm VAWE

Phiếu cung cấp thông tin tham gia Hội thảo - Triển lãm VAWE

30/06/2016
8
Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020

15/06/2016
9
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016

Công văn số 146/CTr-UBNDngày 3 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016

03/06/2016
10
Phiếu đăng ký tham gia Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

Phiếu đăng ký tham gia Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

31/05/2016
11
Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt -Hàn 2016

Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt -Hàn 2016

31/05/2016
12
Thư mời tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

Công văn số 37/HTDN ngày 26 tháng 5 năm 2016 của TTHT DNNVV phía Nam mời tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

26/05/2016
13
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh

05/05/2016
14
Chương trình Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Chương trình Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

09/05/2016
15
Phê duyệt dự toán Chương trình xúc tiến thương mại năm 2016 của Hải Dương

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt dự toán Chương trình xúc tiến thương mại năm 2016

29/04/2016
16
Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

06/05/2016
17
Chương trình Xúc tiến đầu tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tỉnh Khánh Hòa năm 2016

23/03/2016
18
Quy định về quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, nhiệm vụ triển khai các hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

Quyết định số 1094/QĐ-BCTngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy định về quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, nhiệm vụ triển khai các hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

22/03/2016
19
Phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2016 (đợt 1)

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2016 (đợt 1)

29/03/2016
20
Tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24 tấng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

24/03/2016
21
Cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

04/02/2016
22
Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu

11/12/2015
23
Quy chế Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

14/01/2016
24
Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

23/12/2015
25
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

27/12/2007
26
Kết luận của Phó TTg tại cuộc họp về xuất khẩu nông sản, thủy sản vào thị trường Nga

Thông báo số 423/TB-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của VPCP về kết luận của Phó TTg Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xuất khẩu nông sản, thủy sản vào thị trường Nga

30/10/2014
27
Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/10/2014
28
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

24/10/2014
29
Kết luận về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014

Thông báo số 406/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2014của VPCP Kết luận của TTg tại Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014

10/10/2014
30
Về nhãn hàng hóa

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

30/08/2006
123