Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

02/02/2018
2
Về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021

Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của HĐND tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021

27/09/2017
3
Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư số  28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

27/07/2016
4
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

08/07/2016
5
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

25/04/2012
6
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Luật  Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội

25/11/2013
7
Điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/07/2016
8
Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

01/06/2016
9
Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 cvuar Bộ NN và PTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

01/06/2016
10
Về việc tăng cường quản lý trách nhiệm nhà nước về an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý trách nhiệm nhà nước về an toàn thực phẩm

09/05/2016
11
Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1412/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ NN và PTNT phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22/04/2016
12
Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

16/12/2015
13
Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mauban hànhQuy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14/10/2015
14
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

07/10/2015
15
Về đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề án  tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

06/10/2015
16
Luật An toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm (Luật số 55/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội)

16/09/2015
17
Ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất

01/08/2014
18
Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Quyết định 93/2008/QĐ-BNN bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

19/08/2008
19
Về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Quyết định 49/2008/QĐ-BNN về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

22/04/2008
20
Về một số shính sách phát triển thủy sản

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

07/07/2014
21
Sửa đổi thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN và thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-BNN

Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN và thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/12/2008
22
Về định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

Quyết định 112/2008/QĐ-BNN về định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

18/12/2008
23
Về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tra

Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tra

29/04/2014